اختراعاتی مانند آسانسور طراحی شهر ها را مدرن کرده,برج ها و اسمان خراش ها بدون آسانسور قابل استفاده نخواهند بود و حقیقت انکار ناپذیر این است که زندگی ما وابسته به این اختراع است.

حقایق جالب و خواندنی راجب آسانسور

حقایق جالب و خواندنی راجب آسانسور

حقایقی که دانستن انها خالی از لطف نیست

در حال حاضر بیش از 90000 هزار آسانسور در آمریکا نصب شده اند

اخیرا آسانسور ها مجهز به سالن های زیبا , فرش و مبلمان شده اند

در ابتدا مردم با توانایی مالی بالاتر  , به دنبال سکونت در طبقات پایینتر بودند , اما با ورود اسانسور به ساختمان ها توجه مردم به طبقات بالاتر و چشم انداز و ویو ان جلب شد.

چرا آینه در کابین آسانسور ها قرار گرفته است؟

کلاستروفوبیا : بیماری ترس از محیط های تنگ و باریک

قرار گرفتن ایینه در اسانسور باعث میشود محیط کابین بزرگ تر به نظر برسد.

بی حوصلگی

در سال هایی که تازه اسانسور مورد استفاده در ساختمان ها قرار میگرفت , سرعت کند اسانسور باعث کلافگی افراد حاضر در اسانسور میشد و از سرعت اهسته ی اسانسور شکایت داشتند.

متخصصان با قرار دادن آیینه در کابین این مشکل را برطرف کردند زیرا خیره شدن به محیط کابین خسته کننده بود.

بعد ها پا از این فراتر گذاشته شد و کابین های شفاف و شیشه ای ساخته شد .

البته دلیل دیگری نیز وجود دارد

هنگامی که درب طبقات را باز میکنید باید خودتان را در ایینه ی روبه روی خود مشاهده کنید , زیرا ممکن است درب اسانسور باز شود اما کابین در ان طبقه نباشد و فرد به داخل چاه بیافتد :(